Visokogas d.o.o.

Visokogas d.o.o.

Novosti

De?urni telefon: 061/189-790

Kako postati korisnik?

Da bi ste postali naš korisnik, potrebno je da provjerite mogućnost priključenja Vašeg objekta na gasni sistem općine Visoko, pa ako postoji tehnička mogućnost priključenja, potrebno je da sa distributerom JP Visoko Ekoenergija sklopite Ugovor o priključku i Ugovor o isporuci i korištenju gasa, te izmirite finansijske obaveze.

Poslije izmirenja finansijskih obaveza, investitor se upućuje na... opširnije.

Prirodni gas - sigurno gorivo

Na osnovu pokazatelja iz mnogih razvijenih zemalja, kod kojih je prirodni gas jedan od osnovnih izvora energije, nesreće prouzrokovane gasom zauzimaju jedno od posljednjih mjesta, zajedno sa nesrećama prouzrokovanim udarom groma. Procentualno, to je mnogo manje od broja nesreća kojima je uzrok električna energija, koje se i pored toga, nikada nećemo odreći. To se odnosi na potrošače koji pažljivo rukuju instalacijama.... opširnije.

Šta je to gasna instalacija?

1 gasovodom, 2 kućnim priključkom i 3 lulom dovodimo gas do vašeg objekta i redovno kontrolišemo ispravnost i nepropusnost. Na trasi kućnog priključka nije dopušteno izvoditi iskope, gradnju objekata, skladištenje, te sađenje drveća. Ako uočite bilo kakvo oštećenje, propuštanje na ventilima, propuštanje na mjerno regulacionom setu kao i ostale nedostatke, molimo Vas da... opširnije.

Visokogas d.o.o.

Prirodni gas - Vaš najbolji izbor

Prirodni gas, koji se koriste u Vašem domaćinstvu je mješavina plinovitih ugljikovodika sa udjelom metana od oko 94%. Dobiva se iz bušotina, a zatim se osuši i očisti, a potom se sistemom gasovoda dovodi do potrošača.

Prirodni gas je čisto gorivo sa širokim spektrom upotrebe u Vašem domaćinstvu.

Kod potpunog sagorijevanja nema ugljen-monoksida, nema sumpornih jedinjenja, nema pepela, čađi, a produkt sagorijevanja je vodena para. Zahvaljujući ovim karakteristikama sagorijevanja, nestaje «kiselih kiša» koje su jedan od glavnih uzročnika pomora šuma. Gas je moćna energija. Lijepo je znati da se energija dobivena od jednog standardnog kubnog metra gasa (1 sm3) prosječne toplotne moći od 33.338 KJ može uporediti sa energijom dobivenom od sagorijevanja: 

  • 3,5 kg suhog drveta
  • 2,6 kg mrkog uglja
  • 1 litra lož ulja
  • 9,8 kWh električne energije
  • 0,78 kg tečnog plina (propan/butan)

Ako se izvrše uporedbe za kuhanje onda je taj odnos još povoljniji u korist prirodnog gasa, pa npr, isti ručak možete skuhati energijom koja se dobije od 11 kg suhog drveta, 7,3 kg ugljena ili 1 standardnog metra kubnog gasa. Prilikom određivanja finansijskog aspekta, kod krutog goriva treba uzeti u obzir i troškove manipulacijom s gorivom i šljakom, gubitke pri pretovaru i sl.

Zašto odabrati prirodni gas

Savremeni način života podrazumijeva uštedu vremena, novca i razvijenu ekološku svjest.
Prirodni gas je najpopularniji izvor energije danas u svijetu. Kao energent je ekonomičan i postiže vrlo visok stepen iskorištenja;
 
Dokazane rezerve prirodnog gasa u svijetu garantuju njegovu raspoloživost za dugi niz godina. On je ekološki najpogodnije gorivo jer pri sagorijevanju ne ostavlja pepeo, njegovim sagorijevanjem nema emisije produkata koji bi uzrokovali aerozagađenje;

Korisniku je direktno dostupan u svakom trenutku za svaki vid korišćenja;

Nema potrebe za ulaganjem u skladišne prostore;

Instalacije prirodnog gasa pružaju jednostavnost upotrebe i regulacije svih vrsta uređaja na gas.

Visok stepen iskorišćenja, čisto gorivo, a rezerve prirodnog gasa garantuju raspoloživost na dugi vremenski period,

Zaštita prirodne sredine...