Visokogas d.o.o.

Visokogas d.o.o.

Novosti

Dežurni telefon: 061/189-790

Kako postati korisnik?

Da bi ste postali naš korisnik, potrebno je da provjerite mogućnost priključenja Vašeg objekta na gasni sistem općine Visoko, pa ako postoji tehnička mogućnost priključenja, potrebno je da sa distributerom JP Visoko Ekoenergija sklopite Ugovor o priključku i Ugovor o isporuci i korištenju gasa, te izmirite finansijske obaveze.

Poslije izmirenja finansijskih obaveza, investitor se upućuje na... opširnije.

Prirodni gas - sigurno gorivo

Na osnovu pokazatelja iz mnogih razvijenih zemalja, kod kojih je prirodni gas jedan od osnovnih izvora energije, nesreće prouzrokovane gasom zauzimaju jedno od posljednjih mjesta, zajedno sa nesrećama prouzrokovanim udarom groma. Procentualno, to je mnogo manje od broja nesreća kojima je uzrok električna energija, koje se i pored toga, nikada nećemo odreći. To se odnosi na potrošače koji pažljivo rukuju instalacijama.... opširnije.

Šta je to gasna instalacija?

1 gasovodom, 2 kućnim priključkom i 3 lulom dovodimo gas do vašeg objekta i redovno kontrolišemo ispravnost i nepropusnost. Na trasi kućnog priključka nije dopušteno izvoditi iskope, gradnju objekata, skladištenje, te sađenje drveća. Ako uočite bilo kakvo oštećenje, propuštanje na ventilima, propuštanje na mjerno regulacionom setu kao i ostale nedostatke, molimo Vas da... opširnije.

Visokogas d.o.o.

Javne nabavke

Godišnji plan javnih nabavki - 2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg-Osiguranje osoba

Odluka o izboru najpovoljnijeg-Osiguranje vozila

Poziv za dostavu ponuda - Osiguranje osoba

Poziv za dostavu ponuda - Osiguranje vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - PEHD cijevi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - advokatske usluge

Poziv za dostavljanje ponuda - PEHD cijevi

Poziv za doszavu ponuda - advokatske usluge

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - građevinski radovi

Odluka o poništenju Odluke o izboru - građevinski radovi

Odluka o Izbor najpovoljnijeg pon. Nadzor nad građ. radovima

Nadzor nad izvodjenjem gradj.radova

Izbor najpovoljnijeg pon. građevinski radovi

Izbor najpovoljnijeg ponuđača ZOPiZNR

Zaštita od požara i zaštita na radu

Građevinski radovi 2020

Revidirani plan javnih nabavki za 2020.godinu

Štampa brošure

Revizija fin. izvještaja za 2019.godinu

Multifunkcionalni uređaj (printer/kopir/skener/fax)

Računarska oprema (NAS)

Plan javnih nabavki za 2020.godinu

Promotivni materijal

Asfaltirannje prokopa u gradu

Osiguranje

Osiguranje motornih vozila

Dopuna plana javnih nabavki za 2019.godinu

Godišnji plan javnih nabavki za 2019.godinu

Brtva gumena za holendere

Geodetsko snimanje podzemnih instalacija

Odluka o izboru ponuđača za javnu nabavku građevinskih radova na gasovodu

Godišnji plan javnih nabavki za 2018 godinu.

Odluka o izboru kvalifikovanih ponuđača - građevinski radovi na gasovodu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Mjerni set

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Regulacioni set

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Uređaji za zavarivanje PEHD-a

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-PEHD cijevi i PEHD spojni elementi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Regulacione reonske stanice

Odluka o poništenju postupka-Građevinski radovi na gasovodulokalitet Općina Visoko