Visokogas d.o.o.

Visokogas d.o.o.

Novosti

Dežurni telefon: 061/189-790

Kako postati korisnik?

Da bi ste postali naš korisnik, potrebno je da provjerite mogućnost priključenja Vašeg objekta na gasni sistem općine Visoko, pa ako postoji tehnička mogućnost priključenja, potrebno je da sa distributerom JP Visoko Ekoenergija sklopite Ugovor o priključku i Ugovor o isporuci i korištenju gasa, te izmirite finansijske obaveze.

Poslije izmirenja finansijskih obaveza, investitor se upućuje na... opširnije.

Prirodni gas - sigurno gorivo

Na osnovu pokazatelja iz mnogih razvijenih zemalja, kod kojih je prirodni gas jedan od osnovnih izvora energije, nesreće prouzrokovane gasom zauzimaju jedno od posljednjih mjesta, zajedno sa nesrećama prouzrokovanim udarom groma. Procentualno, to je mnogo manje od broja nesreća kojima je uzrok električna energija, koje se i pored toga, nikada nećemo odreći. To se odnosi na potrošače koji pažljivo rukuju instalacijama.... opširnije.

Šta je to gasna instalacija?

1 gasovodom, 2 kućnim priključkom i 3 lulom dovodimo gas do vašeg objekta i redovno kontrolišemo ispravnost i nepropusnost. Na trasi kućnog priključka nije dopušteno izvoditi iskope, gradnju objekata, skladištenje, te sađenje drveća. Ako uočite bilo kakvo oštećenje, propuštanje na ventilima, propuštanje na mjerno regulacionom setu kao i ostale nedostatke, molimo Vas da... opširnije.

Visokogas d.o.o.

Šta je to gasna instalacija?

1 gasovodom, 2 kućnim priključkom i 3 lulom dovodimo gas do vašeg objekta i redovno kontrolišemo ispravnost i nepropusnost. Na trasi kućnog priključka nije dopušteno izvoditi iskope, gradnju objekata, skladištenje, te sađenje drveća. Ako uočite bilo kakvo oštećenje, propuštanje na ventilima, propuštanje na mjerno regulacionom setu kao i ostale nedostatke, molimo Vas da odmah obavijestite Visokogas.

4 Ventili služe za obustavu protoka gasa u slučaju opasnosti ili kvara na gasnoj instalaciji. Ventil se nalazi odmah na kraju lule ili prije mjerno regulacionog seta. U slučaju izbivanja iz stana potrebno je zatvoriti protok gasa na ventilu. Ispred svakog gasnog aparata nalazi se ventil. Svim ventilima uvijek osigurajte slobodan pristup.5 Mjerno regulacioni set (MRS) popravlja ili mijenja isključivo radnik Visokogas-a. U Vašoj je obavezi da omogućite pristup do MRS uvijek kada je to potrebno. Postavljene plombe na MRS također moraju biti neoštećene. U slučaju da primijetite nešto čudno na MRS (blokada brojčanika, lupanje i sl.) odmah pozovite dežurnu službu Visokogas-a.6 Unutrašnja gasna instalacija se postavljaj nad žbukom, pod žbukom ili u ventilisane kanale. Uvjerite se da su cijevi propisno učvršćene obujmicama te da ne služe kao oslonac nekim drugim instalacijama. Na cijevi se ništa ne smije vješati. Prije bušenja zidova, zabijanja eksera, izbijanja otvora i slično, provjerite gdje su cijevi da ne bi došlo do oštećenja. Korozija je česta opasnost za gasne cjevovode. Obratite pažnju da su cijevi odgovarajuće zaštićene, a po potrebi ih samo obojite. Preporučujemo ispitivanje instalacije na ispravnost i nepropusnost od strane ovlaštenog instalatera jedanput u 10 godina.

7 gasni aparati trebaju zrak za izgaranje. Postoje gasni aparati koji uzimaju zrak za izgaranje iz prostorije u kojoj se nalaze. Za takve uređaje u nekim slučajevima (nema dovoljno zraka u prostorije) je potrebno napraviti posebne otvore na vratima ili zidovima da bi se omogućio nesmetan dotok zraka za izgaranje. Takvi otvori moraju ostati otvoreni jer će u protivnom aparat ostati bez zraka za izgaranje i neće moći pravilno raditi. Također, ako želite pored vaših postojećih aparata ugraditi nove aparate koji koriste zrak iz prostorije ili možda neke uređaje koji ventiliraju prostoriju (ventilator, kuhinjska napa) obavezno se savjetujte sa tehničkom službom Visokogas-a ili projektantom unutrašnje gasne instalacije. Prašina ili vlakna mogu začepiti sapnice plinskog gorionika što za posljedicu ima loše izgaranje, povećanje potrošnje energije, opasnost od kvara aparata, a u krajnjem slučaju i nastanak ugljen monoksida (CO) koji je opasan za zdravlje. Loše izgaranje možete primijetiti prema:

 • izgled plamena (plamen ne gori oštro plavkastom bojom, nego bukti žućkastom bojom)
 • tragovi čađi, onečišćenja, promjenu boje na ili oko uređaja,
 • samogašenje aparata,
 • pojava neuobičajenih mirisa tokom rada,
 • oštećena kontrolna dugmad,
 • neuobičajeni zvukovi kod paljenja ili prilikom rada uređaja.

Ukoliko Vaš uređaj pokazuje neke od gore navedenih nedostataka, isključite uređaj i pozovite servisera. Ako svi gasni aparati propisno rade, preporučujemo kontrolu od strane ovlaštenog servisera jednom godišnje.
8 Dimnjak služi za odvod dimnih plinova iz ložišta u atmosferu. Neispravan ili neočišćen dimnjak uzrokuje povrat dimnih plinova opasnih za zdravlje. Redovno kontrolisanje i čišćenje dimnjaka i dimovodnih cijevi, te kontrolu povrata dimnih plinova, povjerite ovlaštenom dimnjačaru. Dimnjak kontrolisati svakih 3 mjeseca, od čega najmanje jednom godišnje kontrolu mora uraditi ovlašteni dimnjačar.
Ovakva podjela odgovornosti obavezuje vlasnika ili korisnika objekta da brine o održavanju unutrašnje gasne instalacije, a to podrazumijeva:

 • Redovno servisiranje gasnih aparata,
 • Kontrolu i čišćenje dimnjaka,
 • Sanaciju unutrašnjih gasnih instalacija (ukoliko je potrebno) u skladu sa važećim tehničkim pravilima,

Ispitivanje unutrašnjih gasnih instalacija smije vršiti isključivo stručno osposobljena osoba, koja je dužna o izvršenom ispitivanju izdati odgovarajući zapisnik o ispitivanju unutrašnje gasne instalacije na čvrstoću i nepropusnost.
Bez obzira na takvu podjelu odgovornosti, vlasnik ili korisnik dužni su prijaviti svaku primijećenu neispravnost dežurnoj službi Visokogasa (npr. curenje gasa, neispravnost ili oštećenje gasne instalacije).
Dužnost distributera gasa je da prilikom prvog puštanja gasa u gasnu instalaciju:

 • Od ovlaštenog izvođača UGI preuzme dokaze o ispitivanju gasne instalacije na čvrstoću i nepropusnost,
 • Upozna vlasnika (korisnika) gasa s karakterističnim mirisom gasa ,
 • Upozna vlasnika (korisnika) gasa s mjerama opreza pri nekontrolisanom curenju gasa ,
 • Upozna vlasnika (korisnika) sa smještajem glavnog ventila za zatvaranje cjelokupne instalacije, te položajima ručice na glavnom zapornom ventilu u slučaju otvorenog i zatvorenog protoka gasa,
 • Upozna vlasnika (korisnika) s mjestima postavljanja službenih plombi distributera čije je oštećenje ili skidanje krivično djelo,
 • Upozna vlasnika (korisnika) s potrebom striktnog pridržavanja uputa proizvođača za rad i rukovanje gasnim aparatima, te periodičnog podešavanja sagorijevanja od strane ovlaštenog servisera,
 • Upozna vlasnika (korisnika) s važnošću redovne provjere ispravnosti i funkcionalnosti dimnjaka kao i s opasnostima zatvaranja ventilacionih otvora ili drugih dovoda zraka do gasnih aparata,
 • Upozna vlasnika (korisnika) s obavezom prijave distributeru naknadne ugradnje svakog novog gasnog aparata, a u slučaju građevinskih izmjena u objektu (ugradnja novih prozora, kuhinjske nape ili bilo kakvog ventilatora)