Visokogas d.o.o.

Visokogas d.o.o.

Novosti

Dežurni telefon: 061/189-790

Kako postati korisnik?

Da bi ste postali naš korisnik, potrebno je da provjerite mogućnost priključenja Vašeg objekta na gasni sistem općine Visoko, pa ako postoji tehnička mogućnost priključenja, potrebno je da sa distributerom JP Visoko Ekoenergija sklopite Ugovor o priključku i Ugovor o isporuci i korištenju gasa, te izmirite finansijske obaveze.

Poslije izmirenja finansijskih obaveza, investitor se upućuje na... opširnije.

Prirodni gas - sigurno gorivo

Na osnovu pokazatelja iz mnogih razvijenih zemalja, kod kojih je prirodni gas jedan od osnovnih izvora energije, nesreće prouzrokovane gasom zauzimaju jedno od posljednjih mjesta, zajedno sa nesrećama prouzrokovanim udarom groma. Procentualno, to je mnogo manje od broja nesreća kojima je uzrok električna energija, koje se i pored toga, nikada nećemo odreći. To se odnosi na potrošače koji pažljivo rukuju instalacijama.... opširnije.

Šta je to gasna instalacija?

1 gasovodom, 2 kućnim priključkom i 3 lulom dovodimo gas do vašeg objekta i redovno kontrolišemo ispravnost i nepropusnost. Na trasi kućnog priključka nije dopušteno izvoditi iskope, gradnju objekata, skladištenje, te sađenje drveća. Ako uočite bilo kakvo oštećenje, propuštanje na ventilima, propuštanje na mjerno regulacionom setu kao i ostale nedostatke, molimo Vas da... opširnije.

Visokogas d.o.o.

Visoko Ekoenergija danas

JP "VISOKO EKOENERGIJA"d.o.o. Visoko, je javno preduzeće u 100% vlasništvu Općine Visoko, sa ukupno 13 zaposlenih i upisanim kapitalom od 1.621.147,27 KM.

Nadzorni odbor ispred osnivača broji tri člana i to:

  • Edina Ferizović,  - predsjednik
  • Nađa Brkić, - član
  • Almir Osmanbegović, član

Trenutno je izgrađeno preko 100 km gasne mreže 3 i 0,1 bar sa mogućnošću priključenja oko 5000 korisnika čija je ukupna satna potrošnja gasa do 16.000 m3 gasa, bez ikakvih dodatnih ulaganja u gasnu mrežu.

Kupljena je poslovna zgrada od Vitex-a d.d. Visoko. Poslovna zgrada u privredi se sastoji od prizemlja i sprata, pojedinačne površine od 229 m2, ukupne površine 458 m2.

Trenutno je na gasnu mrežu priključeno oko 1900 domaćinstava i manjih komercijalnih korisnika, te 40 industrijskih i većih komercijalnih korisnika.

Ukupna potrošnja gas-a u 2017.godini je bila 7.322.675 Sm3 gasa što odgovara količini od 7.322.675 l lož ulja odnosno 7.322,67 tona lož ulja ili 21.968 tona uglja. Sagorijevanjem ove količine uglja ostalo bi 12 hiljada tona šljake i pepela (1.200 kamiona od po 10 m3 ) koju bi  morali negdje odložiti i zbrinuti, u našem slučaju odvući na regionalnu deponiju smeća „Mošćanica“, a o aerozagađenju (CO2 i sumporna jedinjenja) da i ne govorimo.

"VISOKO EKOENERGIJA" , za izgrađeno javno dobro gasovodnu mrežu nije dužna ni jednu marku. Bez obzira što u Zakonu o komunalnoj privredi stoji da se komunalna infrastruktura gradi sredstvima budžeta općine, možemo konstatovati da je općina Visoko dobila javno dobro gasovodnu mrežu u vrijednosti od oko 10.000.000 KM, a da za istu nije utrošila budžetska sredstva.

JP "VISOKO EKOENERGIJA" d.o.o. nema dugova.