Visokogas d.o.o.

Visokogas d.o.o.

Novosti

Dežurni telefon: 061/189-790

Kako postati korisnik?

Da bi ste postali naš korisnik, potrebno je da provjerite mogućnost priključenja Vašeg objekta na gasni sistem općine Visoko, pa ako postoji tehnička mogućnost priključenja, potrebno je da sa distributerom JP Visoko Ekoenergija sklopite Ugovor o priključku i Ugovor o isporuci i korištenju gasa, te izmirite finansijske obaveze.

Poslije izmirenja finansijskih obaveza, investitor se upućuje na izradu Projekta unutrašnje gasne instalacije... opširnije.

Prirodni gas - sigurno gorivo

Na osnovu pokazatelja iz mnogih razvijenih zemalja, kod kojih je prirodni gas jedan od osnovnih izvora energije, nesreće prouzrokovane gasom zauzimaju jedno od posljednjih mjesta, zajedno sa nesrećama prouzrokovanim udarom groma. Procentualno, to je mnogo manje od broja nesreća kojima je uzrok električna energija, koje se i pored toga, nikada nećemo odreći. To se odnosi na potrošače koji pažljivo rukuju instalacijama. Sigurna upotreba se ostvaruje pravilnim... opširnije.

Šta je to gasna instalacija?

1 gasovodom, 2 kućnim priključkom i 3 lulom dovodimo gas do vašeg objekta i redovno kontrolišemo ispravnost i nepropusnost. Na trasi kućnog priključka nije dopušteno izvoditi iskope, gradnju objekata, skladištenje, te sađenje drveća. Ako uočite bilo kakvo oštećenje, propuštanje na ventilima, propuštanje na mjerno regulacionom setu kao i ostale nedostatke, molimo Vas da odmah obavijestite Visokogas.

4 Ventili služe za... opširnije.
Visokogas d.o.o.

Snadbijavanje gasom uredno

Obavještavamo naše korisnike da su planski radovi na gasovodnoj mreži završeni dana  08.11.2018 u 12.00 sati, te je nastavljena kontinuirana isporuka gasa našim korisnicima. Zbog nestanka gasa u mreži, došlo je do blokade regulatora pritiska na unutrašnjim gasnim instalacijama. Za ponovno korištenje gasa u vašim domaćinstvima, potrebno je da deblokirate regulator. Regulator odblokirajte prema slijedećoj proceduri:

 

Deblokada regulatora pritiska

 

Ukoliko dođe do nestanka gasa u sistemu, obavezno provjeriti da li su šipke (2) i (3) regulatora izvučene.

 

A) U slučaju prekida protoka gasa zbog previsokog pritiska ručno odvrnuti kapicu (1), kliještima povući šipku (2) dok se ne začuje zvuk zapinjanja mehanizma, a šipka (2) ne ostane u izvučenom položaju i zatim kapicu (1) obavezno ručno navrnuti i pritegnuti.

 

B) U slučaju prekida protoka gasa zbog preniskog pritiska ili nestanka gasa, odvrnuti kapicu (4) i povući šipku (3) dok se ne začuje zvuk zapinjanja mehanizma, a šipka (3) ne ostane u izvučenom položaju, nakon čega treba obavezno navrnuti kapicu (4).