Visokogas d.o.o.

Visokogas d.o.o.

Novosti

Dežurni telefon: 061/189-790

Kako postati korisnik?

Da bi ste postali naš korisnik, potrebno je da provjerite mogućnost priključenja Vašeg objekta na gasni sistem općine Visoko, pa ako postoji tehnička mogućnost priključenja, potrebno je da sa distributerom JP Visoko Ekoenergija sklopite Ugovor o priključku i Ugovor o isporuci i korištenju gasa, te izmirite finansijske obaveze.

Poslije izmirenja finansijskih obaveza, investitor se upućuje na izradu Projekta unutrašnje gasne instalacije... opširnije.

Prirodni gas - sigurno gorivo

Na osnovu pokazatelja iz mnogih razvijenih zemalja, kod kojih je prirodni gas jedan od osnovnih izvora energije, nesreće prouzrokovane gasom zauzimaju jedno od posljednjih mjesta, zajedno sa nesrećama prouzrokovanim udarom groma. Procentualno, to je mnogo manje od broja nesreća kojima je uzrok električna energija, koje se i pored toga, nikada nećemo odreći. To se odnosi na potrošače koji pažljivo rukuju instalacijama. Sigurna upotreba se ostvaruje pravilnim... opširnije.

Šta je to gasna instalacija?

1 gasovodom, 2 kućnim priključkom i 3 lulom dovodimo gas do vašeg objekta i redovno kontrolišemo ispravnost i nepropusnost. Na trasi kućnog priključka nije dopušteno izvoditi iskope, gradnju objekata, skladištenje, te sađenje drveća. Ako uočite bilo kakvo oštećenje, propuštanje na ventilima, propuštanje na mjerno regulacionom setu kao i ostale nedostatke, molimo Vas da odmah obavijestite Visokogas.

4 Ventili služe za... opširnije.
Visokogas d.o.o.

Radovi na distributivnoj mreži

O B A V J E Š T E NJ E

Javno preduzeće “Visoko Ekoenergija” d.o.o Visoko, obavještava svoje potrošače u : MZ Centar, MZ Stari Grad, MZ Novo Naselje, MZ Rosulje, MZ Željeznička Stanica i MZ Čekrekčije da će u četvrtak,  25.07.2019. godine, u prijepodnevnim satima, doći do kraćeg prekida u isporuci  gasa radi planiranih radova na distributivnoj gasnoj mreži.

Normalno snabdjevanje gasom će biti obnovljeno u toku radnog vremena istog dana.

Za ponovnu potrošnju gasa potrebno je provjeriti i evenutualno deblokirati svoje regulatore.

 

J.P. “VISOKO EKOENERGIJA” D.O.O. VISOKO