JP Visoko Ekoenergija


Prirodni gas - Vaš najbolji izbor

Prirodni gas, koji se koriste u Vašem domaćinstvu je mješavina plinovitih ugljikovodika sa udjelom metana od oko 94%. Dobiva se iz bušotina, a zatim se osuši i očisti, a potom se sistemom gasovoda dovodi do potrošača. Prirodni gas je čisto gorivo sa širokim spektrom upotrebe u Vašem ...opširnije.

Kako postati korisnik?

Da bi ste postali naš korisnik, potrebno je da provjerite mogućnost priključenja Vašeg objekta na gasni sistem općine Visoko, pa ako postoji tehnička mogućnost priključenja, potrebno je da sa distributerom JP Visoko Ekoenergija sklopite Ugovor o priključku i Ugovor o isporuci i korištenju gasa, te izmirite ...opširnije.

Prirodni gas - sigurno gorivo

Na osnovu pokazatelja iz mnogih razvijenih zemalja, kod kojih je prirodni gas jedan od osnovnih izvora energije, nesreće prouzrokovane gasom zauzimaju jedno od posljednjih mjesta, zajedno sa nesrećama prouzrokovanim udarom groma. Procentualno, to je mnogo manje od broja nesreća kojima je uzrok električna energija, koje se i pored toga, ...opširnije.

Šta je to gasna instalacija?

1 gasovodom, 2 kućnim priključkom i 3 lulom dovodimo gas do vašeg objekta i redovno kontrolišemo ispravnost i nepropusnost. Na trasi kućnog priključka nije dopušteno izvoditi iskope, gradnju objekata, skladištenje, te sađenje drveća. Ako uočite bilo kakvo oštećenje, propuštanje na ventilima, ...opširnije.

Zašto odabrati prirodni gas

Savremeni način života podrazumijeva uštedu vremena, novca i razvijenu ekološku svjest. Prirodni gas je najpopularniji izvor energije danas u svijetu. Kao energent je ekonomičan i postiže vrlo visok stepen iskorištenja;   Dokazane rezerve prirodnog gasa u svijetu garantuju njegovu raspoloživost za dugi niz ...opširnije.

O Nama


Misija

Naša misija je zadovoljan korisnik uz sigurnost prilikom isporuke prirodnog gasa kao i nesmetano odvijanje procesa distribucije gasa.

Vizija

Uspješna  gasifikacija što većeg dijela našeg Grada i smanjenje zagađenosti zraka, a samim tim stvaranje bolje ekološke slike naše zajednice.

Ciljevi

 1. Povećanje broja korisnika
 2. Širenje gasne mreže
 3. Edukacija potencijalnih korisnika
 4. Edukacija zaposlenika
 5. Izrada projektne dokumentacije za područje cijelog grada
 6. Implementacija odredbi o gasu
 7. Izgradnja CNG punionice ...

Ukratko

JP "VISOKO EKOENERGIJA"d.o.o. Visoko, je javno preduzeće u 100% vlasništvu Općine Visoko, sa ukupno 14 zaposlenih i upisanim kapitalom od 1.621.147,27 KM.

Nadzorni odbor ispred osnivača broji tri člana i to:

 • Handžić Kenan,  - predsjednik
 • Bečar Dženan, - član
 • Mušinbegović Mirnes, član

Trenutno je izgrađeno preko 100 km gasne mreže 3 i 0,1 bar sa mogučnošću priključenja oko 5000 korisnika čija je ukupna satna potrošnja gasa do 16.000 m3 gasa, bez ikakvih dodatnih ulaganja u gasnu mrežu.

Kupljena je poslovna zgrada od Vitex-a d.d. Visoko. Poslovna zgrada u privredi se sastoji od prizemlja i sprata, pojedinačne površine od 229 m2, ukupne površine 458 m2.

Trenutno je na gasnu mrežu priključeno oko 2600 domaćinstava i manjih komercijalnih korisnika, te 40 industrijskih i većih komercijalnih korisnika.

Ukupna potrošnja gas-a u 2022.godini je bila 7.029.119 Sm3 gasa što odgovara količini od 7.029.119 l lož ulja odnosno 7.029,119 tona lož ulja ili 21.087 tona uglja. Sagorijevanjem ove količine uglja ostalo bi oko 12 hiljada tona šljake i pepela (1.200 kamiona od po 10 m3 ) koju bi  morali negdje odložiti i zbrinuti, u našem slučaju odvući na regionalnu deponiju smeća „Moščanica“, a o aerozagađenju (CO2 i sumporna jedinjenja) da i ne govorimo.

"VISOKO EKOENERGIJA" , za izgrađeno javno dobro gasovodnu mrežu nije dužna ni jednu marku. Bez obzira što u Zakonu o komunalnoj privredi stoji da se komunalna infrastruktura gradi sredstvima budžta općine, možemo konstatovati da je općina Visoko dobila javno dobro gasovodnu mrežu u vrijednosti od oko 10.000.000 KM, a da za istu nije utrošila budžetska sredstva.

JP "VISOKO EKOENERGIJA" d.o.o. nema dugova.

Kontakt


Radno vrijeme direkcije je od 07,30 sati do 16,00 sati.

Radno vrijeme blagajne (prodaja gasa) je od 07.30 do 16.30 sati svaki radni dan

Radno vrijeme subotom je od 10:00 do 14:00 (septembar, oktobar, novembar, januar, februar,mart i april)

U ljetnim mjesecima (maj, juni, juli, august) subote su neradne.

Ovim putem apelujemo na sve građane grada Visokog da budu maksimalno savjesni i samoodgovorni, te da poštuju mjere odrđavanja socijalne distance, nošenja zaštitnih maski i rukavica, kako bismo što uspješnije prebrodili trenutno stanje.

JP "Visoko Ekoenergija" d.o.o. Visoko

 

Direkcija: Kakanjska broj 4. 71300 Visoko; Telefon: 032/735-299, fax: 032/735-563

e-mail:

Direktor: direktor@visoko-ekoenergija.com.ba

Racunovodstvo: racunovodstvo@visoko-ekoenergija.com.ba

Informatika: informatika@visoko-ekoenergija.com.ba

Tehnicka sluzba: tehnicka.sluzba@visoko-ekoenergija.com.ba

Nabava: marketing@visoko-ekoenergija.com.ba

Info: visgas@bih.net.ba

Prodaja gasa: Kakanjska broj 4. 71300 Visoko; Telefon:032/735-605

e-mail:

prodaja@visoko-ekoenergija.com.ba

Javne nabavke


Odluka o izboru ponuđača - PEHD cijevi

Plan javnih nabavki za 2023. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - PE fazonski komadi za gas

Poziv za dostavu ponude - Prodaja starih plinskih mjeraca

Odluka o poništenju postupka - Prodaja starih plinskih mjerača na kilogram

Poziv na dostavu ponude - Prodaja  starih plinskih mjerača na kilogram 

Plan javnih nabavki za 2022. godinu

Poziv za dostavu ponude Nabavka usluga procjene rizika radnih mjesta u skladu sa Zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti zaštite na radu

Poziv za dostavu ponude Nabavka usluga sprovođenja mjera i normativa zaštite od požara i eksplozijei zaštite na radu za 2021-2022 god.

Poziv za dostavu ponuda za osiguranje odgovornosti iz djelatnosti i osiguranje osoba pri vršenju dužnosti

Poziv za dostavu ponuda za osiguranje motornih vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge revizije finansijskih izvještaja za 2021.godinu

Poziv za dostavu ponude za Usluge Revizora za reviziju finansijskog izvještaja za 2021 godinu

Poziv za dostavu ponude Pružanje konsultantskih  usluga  iz  oblasti prava i zastupanja na sudu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računara

Javni poziv za nabavku računara

Poziv za nabavku Prozor sa polikarbonatnim okvirom

Ključevi i bravice za ormariće

Odluka o izboru najpovoljnijeg - Toneri za štampače

Odluka o izboru najpovoljnijeg - Revizija fin.izvještaja za 2020.g.

Toneri za štampače

Revizija finansijskih izvještaja za 2020

Godišnji plan javnih nabavki - 2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg-Osiguranje osoba

Odluka o izboru najpovoljnijeg-Osiguranje vozila

Poziv za dostavu ponuda - Osiguranje osoba

Poziv za dostavu ponuda - Osiguranje vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - PEHD cijevi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaća - advokatske usluge

Poziv za dostavljanje ponuda - PEHD cijevi

Poziv za doszavu ponuda - advokatske usluge

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - građevinski radovi

Odluka o poništenju Odluke o izboru - građevinski radovi

Odluka o Izbor najpovoljnijeg pon. Nadzor nad građ. radovima

Nadzor nad izvodjenjem gradj.radova

Izbor najpovoljnijeg pon. građevinski radovi

Izbor najpovoljnijeg ponuđača ZOPiZNR

Zaštita od po?ara i zaštita na radu

Građevinski radovi 2020

Revidirani plan javnih nabavki za 2020.godinu

Štampa brošure

Revizija fin. izvještaja za 2019.godinu

Multifunkcionalni uređaj (printer/kopir/skener/fax)

Računarska oprema (NAS)

Plan javnih nabavki za 2020.godinu

Promotivni materijal

Asfaltirannje prokopa u gradu

Osiguranje

Osiguranje motornih vozila

Dopuna plana javnih nabavki za 2019.godinu

Godišnji plan javnih nabavki za 2019.godinu

Brtva gumena za holendere

Geodetsko snimanje podzemnih instalacija

Odluka o izboru ponuđača za javnu nabavku građevinskih radova na gasovodu

Godišnji plan javnih nabavki za 2018 godinu.

Odluka o izboru kvalifikovanih ponuđača - građevinski radovi na gasovodu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Mjerni set

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Regulacioni set

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Uređaji za zavarivanje PEHD-a

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-PEHD cijevi i PEHD spojni elementi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Regulacione reonske stanice

Odluka o poništenju postupka-Građevinski radovi na gasovodulokalitet Općina Visoko

Česta pitanja / unutrašnja gasna instalacija


Gdje servisirati gasne aparate?

Servisiranje gasnih aparata vrši ovlašteni serviser pojedinog proizvođača. Nakon servisiranja gasnog aparata serviser je dužan korisniku izdati valjanu servisnu knjižicu. Servisiranje aparata obično se vrši prije sezone grijanja.

Informacije o ovlaštenim servisima mogu se dobiti kod zastupnika pojedinih proizvođača (prodavača) gasnih aparata. .

Što je to unutrašnja gasna instalacija?

Unutrašnja gasna instalacija je dio gasne instalacije od glavnog ventila na kućnom ormariću do ispusta dimovodnog uređaja. Sastoji se od gasne armature, cijevne instalacije, gasnih uređaja, opskrbe zrakom za izgaranje i dimovodnog sistema. Unutrašnju gasnu instalaciju dijelimo na nemjereni dio, spoj mjerano regulacionog seta i mjereni dio. Nemjereni dijelom nazivamo dio od glavnog ventila na kućnom ormariću do lijevog spoja mjerača. Dio instalacije koji se nalazi sa druge strane mjerača (desno od mjerača) naziva se mjereni dio unutrašnje gasne instalacije.

Zašto ispitivati unutrašnje gasne instalacije?

Ispitivanje postojećih gasnih instalacija prvenstveno je nu?no zbog same sigurnosti korisnika. Naime, tokom upotrebe dolazi do propusnosti prvenstveno na navojnim spojevima na gasnoj instalaciji. U većini slučajeva potrebno je samo ponovno prebrtviti navojni spoj koji propušta gas.

Koji su rokovi za ispitivanje postojeće unutarnje instalacije?

Rokovi za ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti postojećih unutrašnjih gasnih instalacija su sljedeći:

 • građevina za stanovanje – 10 godina (prilikom zamjene mjerača)
 • pravne i fizičke osobe, tijela državne vlasti, tijela državne uprave i jedinice lokalne samouprave i uprave koje koriste gas za zagrijavanje radnih prostora ili u tehnološkom procesu najmanje jednom u 5 godina
 • zgrade u kojima postoji kotlovnica jednom godišnje

Odblokiravanje regulatora?

Ako ste iz nekog razloga (npr. odlazak na put) zatvorili gas na glavnom ventilu potrebno je odblokirati regulator:

- otvoriti glavni ventil (kod mjerača)
- zatvoriti ventile kod svih gasnih trošila
- ostaviti tako pola sata
- zatim, otvoriti prvo ventil kod trošila najbližeg mjeraču, provjeriti da li radi
- redom otvarati ventile kod ostalih trošila
- ako nakon toga nemate gasa, nazvati dežurnu službu Visoko Ekoenergije i pričekati dolazak dežurne ekipe.

Deblokada regulatora pritiska
 
Ukoliko dođe do nestanka gasa u sistemu, obavezno provjeriti da li su šipke (2) i (3) regulatora izvučene.
 
A) U slučaju prekida protoka gasa zbog previsokog pritiska ručno odvrnuti kapicu (1), kliještima povući šipku (2) dok se ne začuje zvuk zapinjanja mehanizma, a šipka (2) ne ostane u izvučenom položaju i zatim kapicu (1) obavezno ručno navrnuti i pritegnuti. 
 
B) U slučaju prekida protoka gasa zbog preniskog pritiska ili nestanka gasa, odvrnuti kapicu (4) i povući šipku (3) dok se ne začuje zvuk zapinjanja mehanizma, a šipka (3) ne ostane u izvučenom položaju, nakon čega treba obavezno navrnuti kapicu (4).
 

 

Zahtjev za priključenje


Molim vas da mi izdate informaciju o mogućnosti priključenja na distributivnu gasnu mrežu

Ne možete raspoznati karaktere? kliknite za refresh

Adresar


Projektanti
 • Temos d.o.o. Sarajevo - tel: 033 472 364
 • IP Inzinjering - tel: 061 555 868
 • Termoenergetski inzenjering - tel: 033 77 44 50
 • Musala inzenjering - tel: 032 739 426
 • Tarik Poturovic - tel: 061 133 549
 • Sinteza doo Visoko - tel: 061 138 361
 • EL-TE 3 - tel: 033 719 700
 • AMG d.o.o. Visoko - tel: 032 733 379
 • Perspektiva Visoko - tel: 061 750 751
 • Sing DOO - tel: 061/153-462
Serviseri
 • Sing DOO - tel: 061/153-462
 • Emina DOO - tel: 061/153-402
 • Termoholding d.o.o. - tel: 061/417-765
 • Obrt Fare Mont - tel: 063/952-938
Instalateri
 • Sing DOO - tel: 061/153-462
 • Emina DOO - tel: 061/153-402
 • Termoholding d.o.o. - tel: 061/417-765
 • Studenac trade d.o.o.Sarajevo - tel: 061/244-122
 • Obrt Rema - tel: 062/219-804
Dimnjačari

Logiranje