Visokogas d.o.o.

Visokogas d.o.o.

Novosti

Dežurni telefon: 061/189-790

Kako postati korisnik?

Da bi ste postali naš korisnik, potrebno je da provjerite mogućnost priključenja Vašeg objekta na gasni sistem općine Visoko, pa ako postoji tehnička mogućnost priključenja, potrebno je da sa distributerom JP Visoko Ekoenergija sklopite Ugovor o priključku i Ugovor o isporuci i korištenju gasa, te izmirite finansijske obaveze.

Poslije izmirenja finansijskih obaveza, investitor se upućuje na... opširnije.

Prirodni gas - sigurno gorivo

Na osnovu pokazatelja iz mnogih razvijenih zemalja, kod kojih je prirodni gas jedan od osnovnih izvora energije, nesreće prouzrokovane gasom zauzimaju jedno od posljednjih mjesta, zajedno sa nesrećama prouzrokovanim udarom groma. Procentualno, to je mnogo manje od broja nesreća kojima je uzrok električna energija, koje se i pored toga, nikada nećemo odreći. To se odnosi na potrošače koji pažljivo rukuju instalacijama.... opširnije.

Šta je to gasna instalacija?

1 gasovodom, 2 kućnim priključkom i 3 lulom dovodimo gas do vašeg objekta i redovno kontrolišemo ispravnost i nepropusnost. Na trasi kućnog priključka nije dopušteno izvoditi iskope, gradnju objekata, skladištenje, te sađenje drveća. Ako uočite bilo kakvo oštećenje, propuštanje na ventilima, propuštanje na mjerno regulacionom setu kao i ostale nedostatke, molimo Vas da... opširnije.

Visokogas d.o.o.

Prirodni gas - sigurno gorivo

Na osnovu pokazatelja iz mnogih razvijenih zemalja, kod kojih je prirodni gas jedan od osnovnih izvora energije, nesreće prouzrokovane gasom zauzimaju jedno od posljednjih mjesta, zajedno sa nesrećama prouzrokovanim udarom groma. Procentualno, to je mnogo manje od broja nesreća kojima je uzrok električna energija, koje se i pored toga, nikada nećemo odreći. To se odnosi na potrošače koji pažljivo rukuju instalacijama. Sigurna upotreba se ostvaruje pravilnim korištenjem i redovnom kontrolom gasne instalacije. (cijevna instalacija, gasni aparati, sistem dovoda zraka i dimnjak)
Osnovna pravila koja se trebaju poštovati:

 • redovan pregled gasnih uređaja treba obavljati ovlašteni serviser
 • u slučaju kvara uređaja ili oštećenja gasne instalacije, treba zatražiti pomoć servisera ili gasnog instalatera
 • u slučaju izmjene gasnih uređaja ili mijenjanja unutrašnje instalacije obavezno prijaviti izmjenu Visoko Ekoenergiji.
 • jednom godišnje sami provjerite Vašu instalaciju pomoću liste provjere.

Lista provjere ne zahtjeva nikakvo tehničko znanje, samo zahtjeva pažljivo promatranje. Pripremili smo Vam 10 pitanja na koja treba odgovarati sa DA ili NE.

 1. Da li je glavni ventil na kućnom priključku u funkciji (može se zatvoriti/otvoriti) i lako dostupan?
 2. Da li su ostali ventili na unutrašnjoj gasnoj instalaciji u funkciji i lako dostupni?
 3. Jesu li gasni cjevovodi bez korozije, posebno na mjestima koja prolaze kroz zidove i stropove i u vlažnim prostorijama koje se ne prozračuju?
 4. Jesu li svi cjevovodi dobro pričvršćeni metalnim obujmicama?
 5. Jeste li se uvjerili da na cjevovode nije nešto obješeno?
 6. Jesu li otvori za prozračivanje i dovod zraka na zidovima i vratima čisti i nezaklonjeni i da li su otvori za provjetravanje kod aparata ugrađenih u ormare čisti?
 7. Jeste li se savjetovali sa ovlaštenom osobom prilikom postavljanja novih ventilatora ili kuhinjskih napa u prostorije u kojima se nalaze gasni uređaji?
 8. Jeste li se uvjerili da su savitljive cijevi do plinskih aparata dovoljno udaljeni od otvorenog plamena ili pećnice, te da nisu nategnute i prignječene?
 9. Gori li plamen na gasnom aparatu stalno oštro plavom bojom?
 10. Jesu li gasni aparati bez oštećenja i pojave korozije, a pri uključivanju ne nastaju poteškoće ili neki neuobičajeni mirisi?


Ukoliko ste na sva pitanja odgovorili sa DA, Vaša instalacija je u ispravnom stanju. Ako ste na neko pitanje odgovorili sa NE, uočeni nedostatak se mora otkloniti, a u zavisnosti od nepravilnosti trebate pozvati servisera, gasnog instalatera ili obavijestiti distributera - JP Visoko Ekoenergiju.