Visokogas d.o.o.

Visokogas d.o.o.

Novosti

Dežurni telefon: 061/189-790

Kako postati korisnik?

Da bi ste postali naš korisnik, potrebno je da provjerite mogućnost priključenja Vašeg objekta na gasni sistem općine Visoko, pa ako postoji tehnička mogućnost priključenja, potrebno je da sa distributerom JP Visoko Ekoenergija sklopite Ugovor o priključku i Ugovor o isporuci i korištenju gasa, te izmirite finansijske obaveze.

Poslije izmirenja finansijskih obaveza, investitor se upućuje na... opširnije.

Prirodni gas - sigurno gorivo

Na osnovu pokazatelja iz mnogih razvijenih zemalja, kod kojih je prirodni gas jedan od osnovnih izvora energije, nesreće prouzrokovane gasom zauzimaju jedno od posljednjih mjesta, zajedno sa nesrećama prouzrokovanim udarom groma. Procentualno, to je mnogo manje od broja nesreća kojima je uzrok električna energija, koje se i pored toga, nikada nećemo odreći. To se odnosi na potrošače koji pažljivo rukuju instalacijama.... opširnije.

Šta je to gasna instalacija?

1 gasovodom, 2 kućnim priključkom i 3 lulom dovodimo gas do vašeg objekta i redovno kontrolišemo ispravnost i nepropusnost. Na trasi kućnog priključka nije dopušteno izvoditi iskope, gradnju objekata, skladištenje, te sađenje drveća. Ako uočite bilo kakvo oštećenje, propuštanje na ventilima, propuštanje na mjerno regulacionom setu kao i ostale nedostatke, molimo Vas da... opširnije.

Visokogas d.o.o.

Česta pitanja

Gdje servisirati gasne aparate?

Servisiranje gasnih aparata vrši ovlašteni serviser pojedinog proizvođača. Nakon servisiranja gasnog aparata serviser je dužan korisniku izdati valjanu servisnu knjižicu. Servisiranje aparata obično se vrši prije sezone grijanja.

Informacije o ovlaštenim servisima mogu se dobiti kod zastupnika pojedinih proizvođača (prodavača) gasnih aparata. .

Što je to unutrašnja gasna instalacija?

Unutrašnja gasna instalacija je dio gasne instalacije od glavnog ventila na kućnom ormariću do ispusta dimovodnog uređaja. Sastoji se od gasne armature, cijevne instalacije, gasnih uređaja, opskrbe zrakom za izgaranje i dimovodnog sistema. Unutrašnju gasnu instalaciju dijelimo na nemjereni dio, spoj mjerano regulacionog seta i mjereni dio. Nemjereni dijelom nazivamo dio od glavnog ventila na kućnom ormariću do lijevog spoja mjerača. Dio instalacije koji se nalazi sa druge strane mjerača (desno od mjerača) naziva se mjereni dio unutrašnje gasne instalacije.

Zašto ispitivati unutrašnje gasne instalacije?

Ispitivanje postojećih gasnih instalacija prvenstveno je nužno zbog same sigurnosti korisnika. Naime, tokom upotrebe dolazi do propusnosti prvenstveno na navojnim spojevima na gasnoj instalaciji. U većini slučajeva potrebno je samo ponovno prebrtviti navojni spoj koji propušta gas.

Koji su rokovi za ispitivanje postojeće unutarnje instalacije?

Rokovi za ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti postojećih unutrašnjih gasnih instalacija su sljedeći:

  • građevina za stanovanje – 10 godina (prilikom zamjene mjerača)
  • pravne i fizičke osobe, tijela državne vlasti, tijela državne uprave i jedinice lokalne samouprave i uprave koje koriste gas za zagrijavanje radnih prostora ili u tehnološkom procesu najmanje jednom u 5 godina
  • zgrade u kojima postoji kotlovnica jednom godišnje

Odblokiravanje regulatora?

Ako ste iz nekog razloga (npr. odlazak na put) zatvorili gas na glavnom ventilu potrebno je odblokirati regulator:

- otvoriti glavni ventil (kod mjerača)
- zatvoriti ventile kod svih gasnih trošila
- ostaviti tako pola sata
- zatim, otvoriti prvo ventil kod trošila najbližeg mjeraču, provjeriti da li radi
- redom otvarati ventile kod ostalih trošila
- ako nakon toga nemate gasa, nazvati dežurnu službu Visoko Ekoenergije i pričekati dolazak dežurne ekipe.

Deblokada regulatora pritiska
 
Ukoliko dođe do nestanka gasa u sistemu, obavezno provjeriti da li su šipke (2) i (3) regulatora izvučene.
 
A) U slučaju prekida protoka gasa zbog previsokog pritiska ručno odvrnuti kapicu (1), kliještima povući šipku (2) dok se ne začuje zvuk zapinjanja mehanizma, a šipka (2) ne ostane u izvučenom položaju i zatim kapicu (1) obavezno ručno navrnuti i pritegnuti. 
 
B) U slučaju prekida protoka gasa zbog preniskog pritiska ili nestanka gasa, odvrnuti kapicu (4) i povući šipku (3) dok se ne začuje zvuk zapinjanja mehanizma, a šipka (3) ne ostane u izvučenom položaju, nakon čega treba obavezno navrnuti kapicu (4).