Visokogas d.o.o.

Visokogas d.o.o.

Novosti

Dežurni telefon: 061/189-790

Kako postati korisnik?

Da bi ste postali naš korisnik, potrebno je da provjerite mogućnost priključenja Vašeg objekta na gasni sistem općine Visoko, pa ako postoji tehnička mogućnost priključenja, potrebno je da sa distributerom JP Visoko Ekoenergija sklopite Ugovor o priključku i Ugovor o isporuci i korištenju gasa, te izmirite finansijske obaveze.

Poslije izmirenja finansijskih obaveza, investitor se upućuje na... opširnije.

Prirodni gas - sigurno gorivo

Na osnovu pokazatelja iz mnogih razvijenih zemalja, kod kojih je prirodni gas jedan od osnovnih izvora energije, nesreće prouzrokovane gasom zauzimaju jedno od posljednjih mjesta, zajedno sa nesrećama prouzrokovanim udarom groma. Procentualno, to je mnogo manje od broja nesreća kojima je uzrok električna energija, koje se i pored toga, nikada nećemo odreći. To se odnosi na potrošače koji pažljivo rukuju instalacijama.... opširnije.

Šta je to gasna instalacija?

1 gasovodom, 2 kućnim priključkom i 3 lulom dovodimo gas do vašeg objekta i redovno kontrolišemo ispravnost i nepropusnost. Na trasi kućnog priključka nije dopušteno izvoditi iskope, gradnju objekata, skladištenje, te sađenje drveća. Ako uočite bilo kakvo oštećenje, propuštanje na ventilima, propuštanje na mjerno regulacionom setu kao i ostale nedostatke, molimo Vas da... opširnije.

Visokogas d.o.o.

Kako postati korisnik?

Da bi ste postali naš korisnik, potrebno je da provjerite mogućnost priključenja Vašeg objekta na gasni sistem općine Visoko, pa ako postoji tehnička mogućnost priključenja, potrebno je da sa distributerom JP Visoko Ekoenergija sklopite Ugovor o priključku i Ugovor o isporuci i korištenju gasa, te izmirite finansijske obaveze.

Poslije izmirenja finansijskih obaveza, investitor se upućuje na izradu Projekta unutrašnje gasne instalacije (UGI). Ovu uslugu pružaju i naplaćuju lica ovlaštena za projektovanje UGI. 

Nakon toga se pristupa priključenju Vašeg objekta na gasnu mrežu.

Građevinske radove na iskopavanju rova u javnim površinama izvodi Visoko Ekoenergija, a u privatnim posjedima vlasnik parcele.

Polaganje priključnog gasovoda izvode serviseri Visoko Ekoenergije.

Izvođenje radova oko gasnih instalacija mogu obavljati samo izvođači koji imaju sklopljen ugovor sa Visoko Ekenergijom. Ovu uslugu izvode i naplaćuju ovlašteni izvođači UGI.

Unutrašnja gasna instalacija se izvodi prema Projektu UGI (unutrašnje gasne instalacije) koji je odobrila tehnička služba Visoko Ekoenergije.

Tehnički prijem instalacije vrše ovlaštena tehnička lica Visoko Ekoenergije, nakon izgrađene i ispitane unutrašnje gasne instalacije.

Izdavanje informacije o mogućnosti priključka, pregled projekta unutrašnje gasne instalacije, pregled unutrašnjih gasnih instalacija kod kupaca prije puštanja gasa i puštanje gasa u objekte naplaćuju se prema aktuelnom cjenovniku roba i usluga kojeg je usvojilo Općinsko vijeće.

Prije puštanja gasa u objekat, investitor je dužan da pribavi slijedeću dokumentaciju:

  1. Ovjeren projekat Unutrašnje gasne instlacije (UGI) na koji je izdata saglasnost JP Visoko-Ekoenergija d.o.o. Visoko
  2. Certifikat za ugrađene aparate i materijale.
  3. Zapisnik o izvršenom ispitivanju čvrstoće i nepropusnosti
  4. Zapisnik o izvršenom čišćenju i propuhivanju gasne instalacije
  5. Zapisnik o izvršenoj antikorozivnoj zaštiti (ako je potrebno)
  6. Atest varioca (uvjerenje o položenom ispitu za radove na UGI)
  7. Potvrda o izvođenju radova u skladu sa odobrenim projektom UGI
  8. Uputstvo za pravilnu upotrebu UGI